Česká republika již několik let čelí výzvám spojeným s digitalizací průmyslové výroby. Tuzemské podniky se s novým trendem již střetávají a posouvají se od teorie ke konkrétním projektům. Tradiční konference Digitální výroba, která mapuje fenomén Průmyslu 4.0, se nesoustřeďuje pouze na teorii a věčné polemizování nad tématem, zda stojíme na prahu evoluce či revoluce, ale odráží skutečný stav v českých výrobních podnicích, zájem o tuto problematiku a představuje aktuální dostupné technologie. 

Ani letošní ročník konference nebude jiný. První den akce přivítáme zajímavé hosty, představitele oborových organizací a zástupce výrobních podniků, kteří posluchačům nastíní situaci okolo Průmyslu 4.0 v českých výrobních podmínkách. Chybět nebudou také dvě panelové diskuze a možnost posluchačů se na cokoliv v průběhu konference zeptat. 

Druhý den konference bude zaměřený na přehled dostupných technologií a aplikací pro průmyslové výrobní podniky s důrazem na praktičnost, dostupnost a implementaci v českých podmínkách. 

Témata konference lze shrnout následujícími body:

  • Průmysl 4.0 – už konečně víme, co to je? Současný stav digitalizace v českých výrobních podnicích
  • Digitální transformace – čas digitalizace a spolupráce
  • Skutečný stav v ČR a SR – rozdílné přístupy blízkých trhů
  • Příležitosti, které jsou ihned aplikovatelné v rámci digitalizace průmyslu
  • Ukázky reálných implementací digitalizace ve výrobě
  • Případové studie z nasazení prvků digitalizované výroby v ČR
  • IIoT – příležitosti pro výrobu
  • Hledání univerzálního protokolu
  • Jak správně využívat nasbíraná data?
  • Prediktivní údržba 4.0 – místo nejčastějšího výskytu digitálního přístupu

 

program min

Copyright © 2017 TRADEMEDIA INTERNATIONAL. Všechna práva vyhrazena.

logo footer 

Back to Top